Żywica kationowa czy polifosforan?

Jednymi z najbardziej znanych produktów uzdatniających są kolumny filtrujące. Są to produkty, zakładane przy wejściu instalacji kanalizacyjnej do domu, oczyszczające całościowo wodę we wszystkich rurach. Kolumny filtrujące wyposażone są w daną głowicę sterującą i pojemnik z solanką. Głowica sterująca, którą ustawia się czasowo lub objętościowo, o danych porach przepłukuje złoże roztworem solanki.

Continue reading